Vítejte

Společnost DB Trans s.r.o. je moderní dopravní společností s dlouholetou tradicí. Naše služby poskytujeme na profesionální úrovni nepřetržitě již od roku 1998. Hlavní prioritou DB Trans s.r.o. je dlouhodobá spokojenost zákazníků, jejichž řady se díky kladným referencím neustále rozšiřují.

O zajišťování služeb pro nové i stávající klienty se starají stabilní týmy spolupracovníků s letitými zkušenostmi v dopravě i v navazujících oborech. Jejich povinnosti a kompetence jsou jasně stanoveny a rozděleny s ohledem na maximalizaci užitku pro koncového zákazníka. Naším cílem a filozofií je, aby každý ze zaměstnanců společnosti správně chápal svou
pozici ve firmě, byl si vědom své vlastní odpovědnosti za kvalitu odvedené práce, a tím podporoval růst společnosti a zkvalitňování námi poskytovaných služeb.

Abychom svěřený náklad dopravili na určené místo včas a bez poškození,
pravidelně obnovujeme i náš vozový park, jehož průměrné stáří se nyní pohybuje kolem 4 let.

I to je pro naše zákazníky zárukou, že s našimi službami budou vždy spokojeni a jejich náklad dorazí k jejich odběratelům bez zbytečných komplikací.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem klientům, kteří našich služeb již využívají. No a všechny ostatní velmi rádi přesvědčíme, že spolupráce s námi se vždy vyplatí a naše služby v mnohých ohledech předčí jejich očekávání.

Michaela Nitrová
jednatelka společnosti